Ogłoszenia parafialne

 

OGŁOSZENIA – 18 Niedziela zwykła

 

 

 

DZISIEJSZA NIEDZIELA   Dzisiaj przypada pierwsza niedziela sierpnia. Rozpoczęliśmy miesiąc trzeźwości i abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa mamy podejmować to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny, młode pokolenie i wszystkich zniewolonych przez uzależnienia. Głęboko wierzymy, że nasze wyrzeczenia połączone z darem modlitwy przyczynią się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będą wsparciem oraz skuteczną pomocą dla wszystkich zniewolonych przez alkohol i narkotyki.

 

 

 

ODPUST PORCJUNKULI   2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu. Święty żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwaną Porcjunkulą. W tej kaplicy Święty Franciszek otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

 

 

 

SIERPNIOWY APEL APOSTOLSWA TRZEŹWOŚCI   Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę. Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła. Problemy alkoholowe dotykają wielu Polaków. „Przezwyciężenie pijaństwa i alkoholizmu musi zaczynać się w rodzinie, ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać i to ze wszystkich sił” – często przypominał jeden z największych apostołów trzeźwości, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Spożywanie alkoholu osłabia znacząco kondycję zdrowotną. Związane jest z ponad dwustu chorobami, w tym także nowotworowymi. Nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 16-20 lat. Nie wolno nam milczeć i nic nie robić, gdy bliźni, nadużywając alkoholu, dręczą siebie i bliskich, grzeszą i narażają się na wieczne potępienie. Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w tym roku w sposób szczególny zwraca uwagę na sytuację tych polskich dzieci, które drastycznie cierpią z powodu pijaństwa rodziców. Naszym działaniom przyświeca hasło: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Niezwykle ważna jest całkowita abstynencja od alkoholu kobiet w stanie błogosławionym i podczas karmienia piersią. Picie alkoholu w czasie ciąży może spowodować poronienie lub uszkodzić mózg dziecka, powodując ciężkie i nieodwracalne schorzenia. FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, jest jednostką chorobową w stu procentach możliwą do uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży i podczas karmienia piersią powstrzyma się od picia alkoholu. Niestety, badania przeprowadzone w Polsce dowodzą, że jedna trzecia kobiet w ciąży spożywa alkohol. Każda dawka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest szkodliwa. Zaburzenia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym mają charakter trwały i towarzyszą dziecku do końca życia. Specjaliści podkreślają, że równie ważny dla zdrowia dziecka jest materiał genetyczny obojga rodziców, dlatego tak istotna jest przynajmniej trzymiesięczna abstynencja przed poczęciem dziecka. Zachęcamy wszystkich dorosłych, aby odważnie podjęli decyzję, której skutki są zawsze błogosławione. Niech jak najwięcej Polaków z odwagą powie: Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo chcę pomagać tym, którzy o własnych siłach już powstać nie mogą.

 

 

 

PATRONA PROBOSZCZÓW   We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, także z naszej wspólnoty parafialnej i do naszego Seminarium Duchownego.

 

 

 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA   6 sierpnia, będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest ono już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. To wydarzenie pozwoliło Apostołom, a także nam pozwala zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

 

 

 

PATRONI TYGODNIA:

 

4 VIIIśw. Jan Maria Vianney (1786-1859), francuski kapłan, gorliwy spowiednik, patron proboszczów.

 

8 VIIIśw. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia.

 

 

 

CHRZEST w naszym kościele dzisiaj podczas Sumy. Poprzez ten sakrament do naszej Wspólnoty zostaje włączony nowy parafianin: Stefan Zaborowski. Następny chrzest będzie 6 września podczas Mszy o 10:30.

 

 

 

DNI EUCHARYSTYCZNE W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W pierwszy czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja od 17.00 do wieczornej Mszy. W pierwszy piątek Msze Święte w łączności z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 19.00.

 

 

 

SPOWIEDŹ PIERWSZOPIĄTKOWA dla dzieci i młodzieży w środę i czwartek od 16.00 do 18.00.

 

 

 

RÓŻANIEC odmówimy w czwartek o 17.30 – w intencji o nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Nabożeństwo prowadzi Róża 8.

 

 

 

PRASA KATOLICKA   W zakrystii można odbierać ostatni numer Pielgrzyma i opłacać to czasopismo na nowy kwartał.

 

 

 

PIESZA PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY   Chociaż tegoroczne piesze pielgrzymki do Częstochowy zostały w znacznym stopniu ograniczone ze względu na panującą epidemię, to jednak zachęcam do duchowej łączności z pielgrzymami i modlitwy za nich, oni również polecają nas opiece Matki Bożej i wypraszają nam potrzebne łaski, znosząc trud pieszej wędrówki. Niech Matka Boża ochrania ich w drodze a nam wszystkim niech wyjedna obfitość duchowych darów. Grupa Kościerska i cała Pielgrzymka z naszej diecezji dotrze do Częstochowy 13 sierpnia.

 

 

 

PODZIĘKOWANIA   Bóg zapłać za wszelkie prace wykonane na rzecz naszej Parafii w tym tygodniu, za każdą pomoc i artykuły spożywcze. Dziękuję Pani Jolancie Zaborowskiej za ofiarowane kwiaty do naszego kościoła.

 

 

 

ŻYCZENIA  Opiece Matki Bożej polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

 

BIURO PARAFIALNE czynne jest po każdej Mszy, także w niedzielę. Wszystkie formalności proszę załatwiać odpowiednio wcześniej. Inne sprawy wymagające dłuższego spotkania uzgadniać proszę z wyprzedzeniem, najlepiej umówić się na spotkanie telefonicznie. Jeśli będzie zastępstwo, ofiary za intencje mszalne proszę składać do mnie wcześniej lub w późniejszym terminie.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO   Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Na stoliku pod chórem stoi pojemnik do dezynfekcji rąk. Pamiętajmy również o obowiązku używania maseczki w pomieszczeniach, także w kościele. Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

 

MSZE ŚW. - 18 Tydzień zwykły

Poniedziałek                 18.00

Wtorek                          18.00

Środa                            18.00

Czwartek                      18.00 i 19.00

Piątek                           9.00 i 19.00

Sobota                          18.00

Niedziela                      8.00, 10.30