Ogłoszenia parafialne

 

OGŁOSZENIA – 33 Niedziela zwykła

 

Z EWANGELII   W odczytywanej dzisiaj Ewangelii znajdziemy zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody powinna nas zachęcać do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.

 

DZISIEJSZA NIEDZIELA    Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan chce umocnić nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy naszego życia. Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, iż data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać. Jaką przyjąć postawę wobec tego faktu, podpowiada nam stare mądre przysłowie: Pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie tu na ziemi, a módl się tak, jakbyś miał jeszcze dzisiejszej nocy rozstać się z tym ziemskim życiem.

 

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM   Dzisiaj w naszej Wspólnocie obchodzimy 11 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Za tydzień przed naszą świątynią odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc chrześcijanom prześladowanym za wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

WSPOMNIENIE MARYJNE   W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

 

PATRONKA ŚPIEWAJĄCYCH   W piątek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym i innych kościołach.

 

WYPOMINKI LISTOPADOWE   W dni powszednie tygodnia, w łączności z Mszą, modlimy się za naszych bliskich zmarłych podczas wypominków listopadowych. Wszystkie imiona zmarłych zostały już odczytane. Teraz będziemy ich polecać w Dziesiątce Różańca. Zmarli oczekują naszej pomocy, sami sobie nie mogą już pomóc. Za naszą modlitewną pamięć mogą odwdzięczyć się swoim wstawiennictwem przed Panem Bogiem.

 

WYPOMINKI ROCZNE   W Zakrystii lub Kancelarii parafialnej można składać zdrowaśki roczne na podobnych zasadach, jak w ubiegłym roku. Jeśli ktoś chce odnowić zdrowaśki z mijającego roku, wystarczy podać nr z listy, ta wywieszona jest w gablocie. Bardzo proszę, aby wypominki składać do 1 grudnia, abym mógł przygotować listę do odczytywania imion zmarłych do 2 niedzieli grudnia.

 

SPRZĄTANIE GROBÓW   Wszelkie odpady proszę składać tylko w wyznaczonym miejscu i do odpowiednich pojemników: z kratą – na wypalone znicze i inne szkło, drugi pojemnik na odpady zmieszane, poza śmietnikiem nic nie wyrzucamy.

 

PATRONI TYGODNIA:  

18 XIśw. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe).

20 XIśw. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary;

22 XIśw. Cecylia (III wiek), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki kościelnej i śpiewu, chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;

 

SCHOLA   Próba w sobotę o godz. 10.00 w salce.

 

MINISTRANCI   Zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej we wtorek o 19.00 – młodsi; 20.00 – starsi.

 

PRASA KATOLICKA   W zakrystii można odbierać najnowszy nr Pielgrzyma i opłacić prenumeratę na ostatni kwartał, kto jeszcze tego nie uczynił. U ministrantów przy wyjściu z kościoła do nabycia Mały pielgrzym dla dzieci.

 

PIELGRZYMKA DO LWOWA   Potrzebny będzie paszport ważny co najmniej pół roku, dlatego niezwłocznie trzeba załatwić tę formalność, jeśli komuś kończy się termin ważności dokumentu. Program i podstawowe informacje można uzyskać w zakrystii po Mszach św.

 

KOLEKTA   dzisiejsza przeznaczona jest na rzecz naszego WSD w Pelplinie, Bóg zapłać za składane ofiary. Pamiętajmy też o modlitwie w intencji nowych powołań.

 

PODZIĘKOWANIA   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości odpustowej: tym, którzy ofiarowali artykuły spożywcze, Paniom pracującym w kuchni, Pani Elżbiecie Stencel za wykonaną kompozycję kwiatową, Róży 4 za ofiarę na kwiaty; dziękuję całej wspólnocie parafialnej za udział w renowacji Misji św., przystąpienie do sakramentu pokuty w dzień spowiedzi, składane ofiary dla Ojca Misjonarza, wywieszenie flag na Święto Niepodległości i Uroczystość Odpustową. Bóg zapłać Panu Organiście, Panom Szafarzom, Ministrantom i Lektorom, Paniom z Koła Gospodyń, naszej Scholi, dziękuję społeczności naszej Szkoły. Bóg zapłać Panom Markowi Cichoszowi, Piotrowi Lupa i Markowi Gojtowskiemu za przygotowanie nagłośnienia i pomoc w przygotowaniu Mszy św. na cmentarzu.

 

NASTĘPNA NIEDZIELA   W przyszłą niedzielę, 24 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na zakończenie Mszy św. Wystawienie, Litania do Serca Jezusowego z Aktem poświęcenia, za co można uzyskać odpust zupełny. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.

 

ŻYCZENIA  Solenizantom i jubilatom tygodnia składam serdeczne życzenia wielu darów uproszonych za przyczyną świętych patronów. Św. Cecylia jest Patronką śpiewu i muzyki kościelnej. Dzień jej wspomnienia jest patronalnym świętem tych, którzy ubogacają naszą modlitwę śpiewem i graniem. Z tej okazji składam najlepsze życzenia Panu Organiście i naszej Scholi Parafialnej.

 

MSZE ŚW. W TYGODNIU

Poniedziałek                17.00

Wtorek                         17.00

Środa                            17.00

Czwartek                      17.00

Piątek                           17.00

Sobota                          8.00

Niedziela                      8.00; 10.30