Drukuj

Historia parafii

 

 

HISTORIA POWSTAWANIA PARAFII

 

 


Dnia 22 maja 1981 roku ks. Feliks Bronikowski, wikariusz parafii św. Katarzyny w Stężycy, poświęcił kapliczkę stojącą przy drodze do Borowca.

 

 Nowo poświęcona kapliczka

 

 
Poprzednia, stara została przypadkowo zniszczona. Budową nowej zajął się pan Sylwester Hinca. U niego też odbył się skromny poczęstunek z okazji poświęcenia. Zebrani goście wraz z księdzem wikarym doszli do wniosku, że w Klukowej Hucie przydałby się mały kościółek. Już następnego dnia rano dwaj członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej: pan Alojzy Skierka i pan Franciszek Chmurzyński udali się do proboszcza parafii, vice dziekana Konrada Lubińskiego na wstępną rozmowę dotyczącą budowy kościoła. Zgodę uzyskali. Dom katechetyczny w Klukowej Hucie miał powstawać jednocześnie z dwoma innymi w Stężycy i Gołubiu Kaszubskim. W sierpniu zgody na budowę udzieliła Kuria Biskupia w Pelplinie. Projekt obiektu wykonał inż. Edmund Dąbrowski.

 

Tak miał wyglądać nasz kościół po wykończeniu

Tak miał wyglądać nasz kościół po wykończeniu

 
Projekt został zatwierdzony przez Kurię Biskupią oraz Urząd Gminy w Stężycy. Materiały do budowy były już zgromadzone. 5 maja wybrano komitet budowy, w skład którego weszli:

 

  • Franciszek Chmurzyński

  • Alojzy Skierka

  • Edmund Zaborowski

 

W maju rozpoczęły się pierwsze prace, a już 10 lipca stanęły gotowe fundamenty. Poniższe zdjęcia przedstawiają etapy budowy naszej świątyni.

 

 

Parafianie z Klukowej Huty domagają się wmurowania kamienia węgielnego. Termin ustalono na 29 sierpnia 1982 roku. Po wstępnych rozmowach ks. Konrada Lubińskiego, ks. Witolda Szymczukiewicza i p. Franciszka Chmurzyńskiego, ks. proboszcz ustalił z księdzem biskupem, że patronką kościoła zostanie Matka Boża Ostrobramska. Wszyscy przystąpili więc do pracy, aby móc uczestniczyć w Najświętszej Ofierze sprawowanej w Klukowej Hucie po raz pierwszy.

 

 

 

29 SIERPNIA 1982

 

 

Dzień, na który wielu czekało z utęsknieniem; w Klukowej Hucie po raz pierwszy została odprawiona Msza święta. Siedem tysięcy wiernych zebranych na modlitwie oczekiwało przyjazdu księdza biskupa i wreszcie o 1730 pieśnią My chcemy Boga… rozpoczęła się Msza święta. Na wstępie Arcypasterza przywitały dzieci i młodzież, przedstawiciele komitetu budowy oraz ksiądz proboszcz Konrad Lubiński. Ceremonię wmurowania kamienia węgielnego rozpoczął ksiądz biskup Marian Przykucki słowami: „Pokój wam…” Poświęcone zostały fundamenty oraz kamień węgielny, po czym ksiądz Lubiński odczytał dokument, który został wmurowany wraz z kamieniem węgielnym. Dokument ów został podpisany przez księdza biskupa, dziekana dekanatu kościerskiego, księdza Lubińskiego, księdza Bławata oraz członków komitetu budowy. Oto treść tego dokumentu:

 

Działo się w Klukowej Hucie Roku Pańskiego 1982, w dwudziestą druga niedzielę zwykłą, 29 sierpnia, w trzecim roku pontyfikatu Jana Pawła II, pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej w Rzymie, kiedy cała Polska święciła 6000-lecie obecności Matki Najświętszej w cudownym obrazie Jasnogórskim, a władze państwowe w Polsce utrzymywały stan wojenny i dużo osób przebywało w obozach dla internowanych, kiedy Kościołowi w naszej Ojczyźnie przewodził jako Prymas Metropolita gnieźnieński i warszawski, ksiądz biskup Józef Glemp, a ksiądz Konrad Lubiński był proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Stężycy. Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz Marian Przykucki, w drugim roku swego posługiwania biskupiego w diecezji chełmińskiej, w otoczeniu kapłanów dekanatu kościerskiego oraz kapłanów przybyłych z sąsiednich dekanatów, poświęcił fundamenty i kamień węgielny w kaplicy publicznej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia i dla upamiętnienia tego wydarzenia, potomnym na wieczną pamiątkę, ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego, podpisał niniejszy dokument i wmurował w ścianę tej budowli.”

 

Księdza Biskupa wita Ksiądz Proboszcz
Księdza Biskupa wita Ksiądz Proboszcz

oraz

dzieci
dzieci.

 

 Księdza Biskupa witają członkowie komitetu budowy
Księdza Biskupa witają członkowie komitetu budowy

Dokument podpisuje Edmund Zaborowski
Dokument podpisuje Edmund Zaborowski

 i Franciszek Chmurzyński
i Franciszek Chmurzyński

Kamień węgielny został wmurowany
Kamień węgielny został wmurowany

i rozpoczęa się Msza Swięta
i rozpoczęła się Msza Święta

Ksiądz Biskup rozpoczyna Ofiarę Mszy Świętej w murach przyszłego kościoła - pod prowizorycznym zadaszeniem
Ksiądz Biskup rozpoczyna Ofiarę Mszy Świętej w murach przyszłego kościoła - pod prowizorycznym zadaszeniem

Ksiądz Konrad Lubiński
Ksiądz Konrad Lubiński

Kolacja po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Drugi od lewej Ksiądz Kanonik Konrad Lubiński
Kolacja po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.
Drugi od lewej Ksiądz Kanonik Konrad Lubińsk


Kaplica, w której poczatkowo odbywały się Msze Święte
Kaplica, w której początkowo odbywały się Msze Święte


Mimo zezwolenia tylko na budowę Domu Katechetycznego, dalsze prace były wykonywane z myślą o powstaniu kościoła, gdyż taka była wola tutejszych mieszkańców.

Prace ciesielskie przy naszym kościele pod przewodnictwem Jana GojtowskiegoPrace ciesielskie przy naszym kościele pod przewodnictwem Jana Gojtowskiego

 Na konstrukcji dachu przyszłej świątyni.
Na konstrukcji dachu przyszłej świątyni. 
Po niespełna dwóch latach intensywnych prac budowlanych powstał obiekt kościoła.

 

 

1 LIPCA 1984

 

Dekretem Księdza Biskupa ordynariusza Mariana Przykuckiego powstała nasza parafia oraz został powołany pierwszy proboszcz ks. Roman Bruski. Wówczas, pod przewodnictwem ks. Bruskiego, trwały dalsze prace budowlane, wykończeniowe, budowa cmentarza parafialnego oraz ogrodzenia i otoczenia wokół kościoła.

 

 

16 LISTOPADA 1985Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Marian Przykucki dokonał poświęcenia naszej Świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Miłosierdzia.

Dotychczasowi proboszczowie parafii w Klukowej Hucie:

Ks. Roman Bruski (1984-1989)
Ks. Franciszek Rzoska (1989-1992)
Ks. Bernard Ignera (1992-1997)
Ks. Eugeniusz Grzędzicki (1997-2008)
Ks. Mirosław Bucholc (2008-2010)
Ks. Dariusz Knut (od 2010)

Ks. Franciszek Rzoska postawił na placu kościelnym figurę Matki Boskiej.
Pod przewodnictwem Księdza Eugeniusza Grzędzickiego kościół, jak i obiekty parafialne zostały rozbudowane, zmodernizowane i upiększone.
Od czasu, kiedy proboszczem został ks. Mirosław Bucholc, wymieniony został dach na budynku gospodarczym, odmalowano wnętrze kościoła oraz zakupiono i zainstalowano 3 nowe dzwony.


 

 

Źródło:
E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Stężyca, Stężyca 1998.
Prywatne archiwum p. Franciszka Chmurzyńskiego.