Witamy serdecznie na naszej stronie prafialnej

Modlitwa codzienna do Matki Boskiej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo. Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko. Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przy­jąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem szkaplerza świętego. Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała. O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpo­wiedniej do mojego stanu. Szczególnie zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świę­tym Twoim szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. Amen.

Zgłoszenia do Wyższego Seminarium Duchownego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach przyjęcia na studia w roku akademicki 2019/2020.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 11 lipca 2019 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

  1.          podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,

  2.          własnoręcznie napisany życiorys,

  3.          świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,

  4.          świadectwo dojrzałości w oryginale,

5.          świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

  6.          skrócony odpis aktu urodzenia,

  7.          metrykę chrztu i bierzmowania,

  8.          kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,

  9.          wydrukowany z systemuInternetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/)i podpisany formularz podania,

 10.          cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),

11.            dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,

12.          potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 11 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 15  lipca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Z początkiem roku weszła w życie zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy prawnika. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.