Witamy serdecznie na naszej stronie prafialnej

 

NAJNOWSZE WSKAZANIA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ

 

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

 

1.      Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.

2.      Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

3.      W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.

4.      Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.

5.      Księża proboszczowie parafii, w których w czerwcu br. zostało wyznaczone bierzmowanie, po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w terminie wcześniej wyznaczonym, uwzględniając daty egzaminów klas ósmych szkół podstawowych w dniach 16 – 18 czerwca br.

6.      Księża proboszczowie parafii, w których sakrament bierzmowania miał być udzielony w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w czerwcu br. Konkretny termin wyznaczy Biskup Diecezjalny.

7.      Parafie, w których była zaplanowana wizytacja wraz z bierzmowaniem, zostaną uwzględnione w terminarzu w późniejszym czasie, prawdopodobnie jesienią.

8.      Informacje, o których w pkt. 5 i 6 należy przesłać pocztą elektroniczną.

9.      W czasie celebracji sakramentu bierzmowania w czerwcu br. świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym sakrament zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i nie kładą prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.

10.Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.

11.Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

 

Wszystkim z serca błogosławię

 

+ Ryszard Kasyna

   Biskup Pelpliński

Pelplin, 29 maja 2020 r.

 

KORONAWIRUS - telefony alarmowe

W gablocie ogłoszeń wywieszony został plakat informujący o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia o zarażenie jak również telefony, stacjonarny i alarmowy, do najbliższych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Kościerzyna: 58 686-69-48; alarmowy: 692-101-253. Kartuzy: 58 681-07-21; alarmowy: 668-027-346. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy: 58 341-55-47.